22.03.2022-Oświadczenie – wnioski do Rosji i Białorusi – legalizacja oraz świadectwo pochodzenia towarów

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją na rynkach wschodnich spowodowaną wojną w Ukrainie oraz sankcjami nałożonymi na Rosję i Białoruś, zachodzi konieczność złożenia oświadczenia przez wnioskodawców zainteresowanych legalizacją dokumentów lub wystawianiem urzędowych świadectw pochodzenia KIG na potrzeby rynku Rosji i Białorusi, że towary ujęte w dokumentach do legalizacji i/lub świadectwach pochodzenia KIG nie są objęte sankcjami.

W załączeniu przesyłamy wzór takiego oświadczenia, które jest wymagane każdorazowo przy ubieganiu się  o:

  • legalizację dokumentów handlowych,
  • wystawienie niepreferencyjnego świadectwa pochodzenia,

do Rosji i Białorusi.  Oświadczenie musi być podpisane przez upoważnioną osobę zgodnie z dostarczonym Izbie wzorem podpisu.

Oświadczenie w formie edytowalnej znajduje się w zakładkach legalizacja oraz świadectwa pochodzenia towarów na stronie. Linki do stron znajdują się dla Państwa poniżej: