22.12.2020 | TARCZA 6.0 – Najważniejsze informacje

Szanowni Państwo,

przekazujemy w Państwa ręce pakiet pełnych informacji, dotyczący wsparcia antykryzysowego, zwanego TARCZĄ 6.0, tzw. Tarczą branżową.

Materiał powstał we współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy oraz Taxteam Centrum Księgowe.

Tarcza skierowana jest do przedsiębiorców działających w określonych branżach (według kodu PKD).

W jej ramach można skorzystać z:

 1. Dodatkowego świadczenia postojowego:

Warunki:

 • Posiadanie właściwego, przeważającego kodu PKD na dzień 30.09.2020 r.
 • Otrzymanie już wcześniej przynajmniej jedno świadczenie
 • Przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku musi być co najmniej niższy o 75% w stosunku do analogicznego miesiąca w roku 2019
 • Dodatkowe świadczenie można postojowe można otrzymać maksymalnie trzy razy
  __
  2. Jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego

Warunki:

 • Posiadanie właściwego, przeważającego kodu PKD na dzień 30.09.2020 r.
 • Otrzymanie już wcześniej przynajmniej jedno świadczenie
 • Przychód z działalności osiągnięty w październiku 2020 lub listopadzie 2020 był niższy najmniej o 40% do odpowiednio października 2019 lub listopada 2019.
 • Wnioski dostępne na PUE ZUS od 30.12.2020 r.
  __
  3. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez okres 3 m-cy

Warunki:

 • Posiadanie właściwego, przeważającego kodu PKD na dzień 30.09.2020 r.
 • Przychód z działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być najmniej o 40% niższy niż w analogicznym miesiącu roku 2019
 • Brak zaległości w podatkach, składkach ZUS społecznych, składce zdrowotnej, składce na FGŚP, FP czy Funduszu Solidarnościowym do końca III kwartału 2019 r.
 • Brak spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości
 • Nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne w stosunku do przedsiębiorcy
  ___
  4. Zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020

Warunki:

 • Posiadanie właściwego, przeważającego kodu PKD na dzień 30.09.2020 r.
 • Zgłoszenie jako płatnik składek do dnia 30.06.2020 r.
 • Przychód z działalności osiągnięty w listopadzie 2020 był niższy najmniej o 40% do listopada 2019.
 • Do 31.12.2020r. zostały złożone deklaracje rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku
 • Wniosek trzeba złożyć przez platformę PUE ZUS od 30.12.2020r. do 31.01.2021r.
  __
  5. Jednorazowej dotacji z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw w kwocie 5 000,00 zł

Warunki:

 • Posiadanie właściwego, przeważającego kodu PKD na dzień 30.09.2020 r.
 • Działalność nie była zawieszona na dzień 30.09.2020 r.
 • Przychód z działalności osiągnięty w październiku 2020 lub listopadzie 2020 był niższy najmniej o 40% do odpowiednio października 2019 lub listopada 2019.
 • Posiadanie statusu mikroprzedsiębiory lub małego przedsiębiorcy
  __
  6. Zwolnienia z opłaty targowej

Aby móc ubiegać się o pomoc należy spełnić następujące kryteria:

 1. prowadzić na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą należącą do wymienionych w ustawie branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności,
 2. przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 3. nie zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
 4. nie spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 5. nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

___

Pełną tabelę z rodzajami pomocy, z podziałem na branże znajdziecie Państwo TUTAJ

Kompendium wiedzy szczegółowej, dotyczącej Tarczy 6.0 znajdziecie Państwo w tym PRZEWODNIKU

Nowy numer kontaktowy do konsultantów rządowych w sprawie wszystkich pakietów antykryzysowych – TUTAJ