24.06.2021 – PIP OIP W ŁODZI SZKOLI PRZEDSIĘBIORCÓW

WAŻNE

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA – WRZESIEŃ, 2021

__

Z przyjemnością informujemy o zawarciu współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi, której owocem będzie cykl spotkań z inspektorami OIP w Łodzi, szkolących, rozwijających i edukujących firmy członkowskie ŁIPH z szeroko pojętego zakresu prawa pracy, BHP oraz legalności zatrudnienia.

Nasz cykl rozpoczniemy jesienią 2021 r.

Rejestracja na webinar:

PIP OIP W ŁODZI SZKOLI PRZEDSIĘBIORCÓW

   

  __

  Mamy nadzieję, że po wakacyjnej przerwie uda się zrealizować kolejne spotkanie z inspektorami OIP w Łodzi w formie stacjonarnej.

  W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy firmy członkowskie ŁIPH do udziału w spotkaniu.

  Program szkolenia dla przedsiębiorców/pracodawców zrzeszonych w Łódzkiej Izbie Przemysłowo – Handlowej

  1000 – 1045 „Prawo pracy z uwzględnieniem rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych oraz zagadnienia z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej”

  1. Czas pracy

  2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą

  3. Urlop wypoczynkowy

  4. Praca zdalna

  5. Profilaktyczne badania lekarskie

  6. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

  ___

  1100 – 1145 „Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy. Prewencja wypadkowa”

  1. Cele badania wypadków przy pracy
  2. Dokumentowanie
  3. Metodyka
  4. Prewencja

  ___

  1200 – 1225 „Przepisy BHP a praca zdalna – problemy podmiotów zatrudniających”

  ___

  1240 – 1300 „Działalność prewencyjno – promocyjna realizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Korzyści wynikające z uczestnictwa w programach i konkursach”

  24 czerwca (czwartek), 10:00 – 13:00.

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE