24.06.2022-Urzędy Bliżej Przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy na Urzędy Bliżej Przedsiębiorców!

Szkolenie odbędzie się w najbliższy piątek i dotyczyło będzie zmian, które czekają Nas od 1 lipca 2022 roku oraz stycznia 2023 roku. Znany i lubiany cykl

Urzędy Bliżej Przedsiębiorców, tym razem z tematem zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowany podatek dochodowy

24 czerwca (piątek) 2022 12:00

Platforma ZOOM

Najważniejsze zagadnienia, które będą omówione:

1) Zmiana formy opodatkowania

2) Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

3) Nowa skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek

4) Pobór podatku i zaliczek na podatek przez płatników

5) Odliczenie składki zdrowotnej

Prelegentem spotkania będzie Pan Adam Bąkiewicz – kierownik działu

Pierwszy Dział Podatków Dochod. i Nadzoru nad Orzecznictwem

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Zapisy przyjmujemy na adres: biuro@izba.lodz.pl