27.04.2021 – FABRYKA KOMPETENCJI | JAKI JEST PRZEDSIĘBIORCA PRZYSZŁOŚCI?

Fabryka Kompetencji we współpracy z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego.

=> Termin: 27 kwietnia 2021 r. (10:00 – 11:00) zapraszamy na darmowy webinar poświęcony tematyce przedsiębiorcy przyszłości.

=> REJESTRACJA: Do 26 kwietnia (poniedziałek) 2021 r. –> zgłoszenia na adres: rejestracja@izba.lodz.pl

=> Temat szkolenia: Jaki jest przedsiębiorca przyszłości?

Spotkanie online odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM. Poradnik jak zainstalować darmowe konto znajduje się -> TUTAJ

Link do spotkania zostanie wysłany na podany przy rejestracji adres email!

Jeśli chcesz wiedzieć:

  1. Co to jest nagie przywództwo i jakie są dylematy odpowiedzialności menadżerskiej w czasie Covid-19?
  2. Co zrobić, aby twoim pracownikiem chciało się chcieć podczas pracy zdalnej?
  3. Czy mimo pandemii wykorzystujesz potencjał swojej organizacji?

__

Do kogo adresowane jest szkolenie?
– Dla wszystkich przedsiębiorców oraz obecnych i przyszłych szefów, dla których wysoka jakość zarządzania zespołami/podwładnymi jest wyzwaniem i celem.

– Z propozycji merytorycznych szkoleń korzystać mogą zarówno doświadczeni managerowie, pragnący doskonalić jakość swoich relacji z podwładnymi oraz efektywność swoich metod zarządzania, jak i osoby rozpoczynające piękną i trudną „przygodę” pracy w roli zarządzającego.

Co oferuje szkolenie?
1. Poznanie sposobów jak angażować pracowników podczas pandemii;
2. Umiejętność wykorzystywania odpowiedzialności managerskiej do rozwoju organizacji i pracowników;
3. Umiejętność weryfikacji ścieżek rozwijania potencjału organizacji w czasie panowania Covid-19;
4. Poznanie nowego stylu przywództwa, którego wymaga dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość biznesowa w trakcie trwania pandemii.

Wartość dodana, czyli co zyskasz biorąc udział?
Poznanie praktycznych przykładów radzenia sobie z problematycznymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzających organizacjami, występującymi w  organizacjach oraz kluczowymi dla ich rozwoju.

Prowadzący:
mgr Paulina Gocała – Trener i coach biznesowy, posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy w dużych organizacjach w roli trenera, menedżera, dyrektora. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu polityką szkoleniową organizacji oraz doświadczenie w pracy na uczelni w roli wykładowcy i dyrektora centrum studiów podyplomowych. Specjalizuje się w szeroko rozumianych treningach i warsztatach menedżerskich. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz jest Coachem ICF na poziomie ACC.

Spotkanie online Fabryki Kompetencji z ŁIPH – udział bezpłatny!

Zwracamy uwagę, że w trakcie uczestnictwa w spotkaniu, mogą Państwo udostępniać swój wizerunek. Skorzystanie z linku i przystąpienie do udziału w spotkaniu będzie poczytywane jako zgoda na nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku organizatorowi wydarzenia i podmiotom działającym na jego zlecenie w związku z utrwaleniem i prezentacją nagrania spotkania w sieci Internet, w tym mediach społecznościowych. W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć swoją kamerę internetową i zapobiec tym samym utrwaleniu swojego wizerunku. – SZCZEGÓŁY RODO