28.06.2022 – Pochodzenie towarów jako kluczowe narzędzie w obrocie międzynarodowym i krajowym 

Obecnie kwestia właściwego ustalenia i dokumentowania pochodzenia towaru dotyczy nie tylko eksportu i importu towarów czyli prawa celnego ale jest istotne także w obrocie wewnątrzunijnym i ma duże znaczenie także w dostawach towarów w ramach handlu krajowego. Właściwe określenie skąd pochodzi towar ma bardzo istotne znaczenie zarówno dla przedsiębiorców i ponoszone przez nich koszty (opłaty publicznoprawne) ale także dla konsumentów.

Zagadnienie pochodzenia towarów wpływa bezpośrednio na wysokość płaconego cła i podatków z tytułu importu oraz jest przedmiotem niejednej kontroli ze strony organów celno-skarbowych.

Jak dobrze ustalać pochodzenie towarów, z czego korzystać, gdzie znaleźć podpowiedzi i źródła informacji oraz jak przygotować się do kontroli – o tym będzie mowa podczas spotkania.

Prowadzący:

Dariusz Leśniewski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji na UAM w Poznaniu, wieloletni funkcjonariusz celny  (m.in. naczelnik wydziału orzeczniczego, audytor przedsiębiorstw pod kątem spełniania kryteriów AEO, kierownik projektu i systemu SZPROT), od wielu lat wykładowca prawa celnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, obecnie trener z prawa celnego w wiodącej  firmie szkoleniowej w Polsce, agent celny, właściciel firmy doradczej, prawnik w jednej z kancelarii prawnych w Poznaniu.

Do kogo adresowane jest szkolenie?
| do przedsiębiorców będących aktualnymi i potencjalnymi eksporterami/importerami,| do pracowników działów eksportu, importu,
| do pracowników agencji celnych,
| do pracowników działu księgowości

Wtorek, 28  czerwca 2022 r. | godz. 10.00 – 14.00
Szkolenie online na platformie ZOOM. Link do spotkania zostanie przesłany na podany w formularzu zgłoszeniowym email.

Formularz zgłoszeniowy z agendą  w załączeniu

| Koszt udziału w szkoleniu:
/Ceny netto za jednego uczestnika

  • FIRMA CZŁONKOWSKA ŁIPH       279 zł/netto
  • FIRMA NIEZRZESZONA W ŁIPH   379 zł/netto

| Skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać do dnia 24 czerwca 2022 roku na adres:a.pawlak@izba.lodz.pl