8.01.2020 – Ostatnie pożegnanie z Panem Mirosławem Golisem

Z głębokim żalem przyjęliśmy informacje o śmierci Mirosława Golisa, Honorowego członka Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ŁIPH oraz Prezesa dwóch kadencji (w latach 2009-2012, 2012-2016).

Wspominamy go jako aktywnego działacza społecznego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i integracji środowisk biznesowych.

W uznaniu jego działalności został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składa Prezes, Rada Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz koleżanki i koledzy ŁIPH

__

Pogrzeb odbędzie się 8 stycznia 2021 r. o godz. 12:00
Parafia Miłosierdzia Bożego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Cmentarna 2, 95-050.