Apel do władz samorządowych województwa łódzkiego

Kontynuując nasze działania w walce o uzyskanie realnego i efektywnego wsparcia dla przedsiębiorców, wystosowaliśmy apel do zarządzających województwem łódzkim – prezydentów, burmistrzów, wójtów, a także radnych samorządów – o pilne:

  • wdrożenie programów związanych z obniżkami, prolongatami i zwolnieniami z czynszów lokali użytkowych należących do gmin;
  • zastosowanie podobnych mechanizmów w stosunku do dzierżawców budynków i terenów samorządów;
  • wsparcie warunkowe właścicieli nieruchomości komercyjnych poprzez system ulg w podatkach od nieruchomości;
  • warunkowe zwolnienie z podatku właścicieli nieruchomości wynajmujących je innym przedsiębiorcom, z koniecznością udokumentowania proporcjonalnych działań względem swoich najemców