FABRYKA KOMPETENCJI | Analiza działalności firmy – aspekty strategiczne, operacyjne i finansowe

FABRYKA KOMPETENCJI z Superior Investment | Analiza działalności firmy – aspekty strategiczne, operacyjne i finansowe

Nasilająca się konkurencja stawia przed przedsiębiorstwami ciągle nowe wyzwania w kwestiach dalszych inwestycji i kierunków rozwoju. Jeśli chcesz wiedzieć:

| Jak analizować dzisiaj działania firmy w tak szybko zmieniającym się otoczeniu?
| Jakimi wskaźnikami i modelami się kierować?
| Na jakiej podstawie podejmować decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie, aby budować jego wartość?
| Jakie parametry są ważne dla potencjalnych partnerów finansowych i inwestorów? 

…zapraszamy na bezpłatne spotkanie Fabryki Kompetencji.

Czwartek 19 marca 2020 | godz. 14.00 – 16.00
siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Narutowicza 34, 90-135 Łódź, sala konferencyjna parter

Do kogo adresowane jest szkolenie?
Szkolenie adresowane jest głównie do kadry menedżerskiej wyższego szczebla oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.   

Co oferuje szkolenie?
Wiedzę z zakresu: modeli i wskaźników pomiaru działalności: strategicznej, operacyjnej i finansowej w przedsiębiorstwie, możliwych kierunków rozwoju firmy w celu zwiększania jej wartości, oceny realnej wartości przedsiębiorstwa i pozycji konkurencyjnej poszczególnych jej produktów lub usług.

Wartość dodana, czyli co zyskasz biorąc udział?
Celem szkolenia jest poprawa umiejętności uczestników w zakresie znajomości  parametrów oceny działalności przedsiębiorstwa w różnych aspektach w celu poprawy jego funkcjonowania i zwiększania wartości oraz właściwego wyboru możliwych strategicznych kierunków rozwoju firmy.

Prowadzący:
Marcin Ślawski – 
wieloletni menedżer, doradca, przedsiębiorca, właściel Supierior Investment, firmy członkowskiej ŁIPH. Od kilku lat między innymi zajmuje się projektami w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Absolwent wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności Zarządzanie Spółkami Kapitałowymi oraz studiów podyplomowych: Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe oraz Rynek Nieruchomości. Absolwent wielu kursów i szkoleń z zakresu doradztwa oraz modelowania finansowego.Uczestnik międzynarodowych programów: z zakresu finansów inwestycyjnych w ramach programu 'The Chartered Financial Analyst’ (USA) oraz analiz biznesowych i marketingowych w ramach The Chartered Insititute of Marketing (Anglia).

| Udział jest bezpłatny.
| Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, nazwę firmy, e-mail do kontaktu należy przesłać do dnia 18 marca do godz. 12:00 br. na adres: biuro@izba.lodz.pl