Gospodarka – COVID-19 | Apel do firm członkowskich

W związku z epidemią COVID-19, wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą i największymi izbami regionalnymi, podjęliśmy intensywne prace nad pakietem wsparcia dla polskiej gospodarki.

Już dziś obserwujemy pierwsze poważne problemy dotykające głównie firm z określonych branż : turystycznej, eventowej, HoReCa, transportowej. Pojawiają się także pierwsze niepokojące sygnały płynące również z innych stron, głównie od małych firm nie posiadających zaplecza finansowego,  które pozwalałoby na dłuższe pokrywanie kosztów stałych w momencie drastycznego spadku sprzedaży towarów i usług. Konieczne są zatem pilne działania, o które wnioskować będziemy do administracji rządowej – poszerzające zapowiedziane już pakiety.

Chcemy wnioskować z jednej strony o działania interwencyjne, pozwalające na przetrwanie przedsiębiorstw, możliwe do natychmiastowego wdrożenia tu i teraz, z drugiej przygotować również projekty, które będą miały na celu pobudzenie polskiej gospodarki bezpośrednio po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu wyjątkowego, którego wprowadzenia się spodziewamy. Te kolejne działania będą równie ważne – zdajemy sobie bowiem sprawę, że nawet jeśli większość naszych firm przetrwa najbliższe ciężkie miesiące, wyjdzie z tego w bardzo osłabionej kondycji. Nie pomogą tu interwencyjne przesunięcia płatności obciążeń podatkowych na 3 miesiące – potrzebne będą działania na znacznie szerszą skalę, wyraźnie stymulujące gospodarkę, ułatwiające prowadzenie działalności i wreszcie zmieniające kierunki niektórych przepływów w budżecie państwa.

Dziś powstają już pierwsze propozycje. Chcemy żądać szybkiej ścieżki sanitarnej dla zakładów produkcyjnych, umożliwiającej pobranie próbek na miejscu i priorytetowe badania tam, gdzie wśród pracowników wykryto przypadki zakażeń. Podobne możliwości winny dotyczyć pracowników firm logistycznych – kierowców, kurierów, wszystkich tych, którzy nie mogą przejść na pracę zdalną. Nie możemy dopuścić, by stanęła produkcja i logistyka w Polsce, bo doprowadzi to do zerwania i tak nadwyrężonych łańcuchów dostaw. Szykujemy też propozycje czysto fiskalne, które mają wyraźnie zmniejszyć koszty bieżące funkcjonowania firm. Pojawiają się już też pierwsze propozycje działań perspektywicznych.

Drodzy Przedsiębiorcy, Menedżerowie, Właściciele Firm,

zwracam się do Państwa z apelem o włączenie się w te działania.
Potrzebujemy z Waszej strony:

  • bieżących informacji identyfikujących szczegółowo największe problemy występujące w Państwa branżach,
  • spływających sygnałów o zagrożeniach i kłopotach konkretnych firm, które pozwolą nam na szykowanie przykładów i statystyk dla rządzących,
  • propozycji działań i rozwiązań, które Waszym zdaniem mogą pomóc w ratowaniu firm teraz i stymulacji gospodarki w przyszłości.

Specjalnie w tym celu utworzyliśmy adres mailowy: antywirus@izba.lodz.pl
Gwarantujemy, że przesyłane na ten adres informacje, pozostaną poufne i zostaną wykorzystane jedynie do walki z gospodarczymi skutkami epidemii. Prosimy o pilne, a potem bieżące przesyłanie na ten adres powyższych danych i propozycji.

Wkrótce prześlemy też Państwu pierwsze informacje o działaniach lokalnych oraz rekomendacjach, które mogą pomóc w bieżącym funkcjonowaniu firm w stanie zagrożenia.

Licząc na Waszą pomoc i poczucie wspólnoty w nadchodzących czasach życzę siły, determinacji oraz oczywiście zdrowia Wam, Waszym Pracownikom i Waszym Najbliższym.

Z poważaniem,
Michał Haze
Prezes Zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej