Łódzko ludzka pomoc dla Grodna – akcja wsparcia naszych Sąsiadów z Białorusi

Szanowni Państwo, Izba nie pozostaje obojętna wobec sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z której negatywnymi gospodarczo i społecznie skutkami boryka się cały świat. W tych niełatwych czasach jeszcze mocniej stawiamy na sąsiedzką solidarność i braterskość, ponieważ prawdziwych przyjaciół poznaje się w obliczu trudności.

Zwracamy się do Państwa – naszych firm członkowskich, jak i naszych sympatyków i instytucji partnerskich – o wspólną pomoc dla Grodzieńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego Chorób Zakaźnych na Białorusi.

Nasza akcja wsparcia to wyraz zobowiązania wobec naszych sąsiadów na mocy Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Obwód grodzieński to jedno z miejsc najliczniej zamieszkałych przez osoby o polskich korzeniach, posiadających Kartę Polaka.

Szpital w Grodnie boryka się z brakami środków ochrony dla personelu medycznego, potrzebny jest także sprzęt do udzielania bezzwłocznej pomocy zakażonym pacjentom, jak i szybkie testy do wczesnego wykrycia zakażonych koronawirusem.

> Lista z dokładnym zapotrzebowaniem przekazanym nam przez szpital – DO POBRANIA <

Jeśli macie Państwo możliwość podarowania jakichkolwiek wymienionych środków w dowolnej ilości – zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 do biura ŁIPH, Narutowicza 34, 1 piętro. Zbiórka potrwa do 26 czerwca.

Prosimy oczywiście o stosowanie środków ochrony osobistej oraz o przestrzeganie zasad społecznego dystansu w kontakcie z pracownikami biura.

UWAGA – każdy przekazany produkt powinien być opisany celem dokonania odprawy celnej na Białoruś. Prosimy o dostarczenie wraz z darami wypełnionego dokumentu  – „Charakterystyka produktów”.

> Charakterystyka przekazywanych darów – DO POBRANIA <

W najbliższych dniach uruchomimy także dedykowaną zbiórkę środków finansowych, dzięki której będziemy mogli zakupić brakujące sprzęty. Następnie wszystkie przekazane, jak i zakupione ze zbiórki środki, przekażemy bezpośrednio do dyrektora placówki w Grodnie.

Wszystkie osoby prywatne, jak i firmy, otrzymają specjalne podziękowania w formie dyplomu przesłanego drogą elektroniczną.

Akcję organizujemy przy współpracy z Robertem Fintakiem, prezesem firmy członkowskiej izby i pomysłodawcą akcji, który wziął na siebie obsługę poniższych kanałów komunikacji z zainteresowanymi darczyńcami.

Dodatkowe informacje:
lodzkoludzka@izba.lodz.pl
+48 513 770 423 (Terra Hexen Office)