14-16.10.2020 – NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU AKADEMIA MENEDŻERA 2

Ruszył nabór wniosków do projektu Akademia Menedżera MŚP 2 -Makroregion 4

Celem głównym projektu jest:

  • Rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MMŚP z województwa: łódzkiego, śląskiego i opolskiego.
  • Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, do czerwca 2022 roku przez min. 90% z 750 objętych wsparciem uczestników.
  • Refundacja usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

    Zapraszamy do zapoznania się pełnym pakietem informacji odnośnie regulaminów, kwot dofinansowania, umów oraz terminu naborów do programu w zakładce:
    PROJEKTY ŁIPH – AKADEMIA MENEDŻERA 2