Nowe władze ŁIPH kadencji 2020 – 2024

W miniony piątek 4 września 2020 odbyło się Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Izby, podczas którego zostały wybrane władze na nową kadencję 2020 – 2024, a także zostały wręczone specjalne wyróżnienia najbardziej aktywnym i zasłużonym dla naszej społeczności osobom. Prezesem Zarządu ŁIPH został Kazimierz Karol Pruski, Wiceprezesami: Anna Januszkiewicz oraz Beata Ostrowska, w skład Zarządu weszli także: Katarzyna Gadomska, Zbigniew Gielec, Dariusz Witasiak, Bartłomiej Zgorzelski oraz Bożena Ziemniewicz. Gratulujemy! Dziękujemy Michałowi Haze za 4 ostatnie lata na stanowisku Prezesa, a także łącznie za cztery, pełne ciężkiej pracy i sukcesów kadencje we władzach Izby.

W wyrazie uznania za wieloletnie, pełne zaangażowanie w działalność naszej instytucji, jak i całego środowiska przedsiębiorców regionu łódzkiego, wręczyliśmy wyjątkową nagrodę – Diament ŁIPH – następującym osobom: Michałowi Haze, Kazimierzowi Karolowi Pruskiemu, Andrzejowi Styczyńskiemu oraz Bożenie Ziemniewicz.

Srebrną Odznakę ŁIPH otrzymali: Robert Fintak, Anna Idczak, Anna Januszkiewicz, Ewa Kujawa, Beata Ostrowska, Andrzej Piaskowski, Marek Spiżewski oraz Piotr Wiśniewski.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję na kolejne lata równie owocnej współpracy na rzecz lokalnej przedsiębiorczości!