Ostatnie pożegnanie z Panem Sławomierzem Kazimierzem Janiszewskim

Z żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Sławomierza Kazimierza Janiszewskiego.


Pan Sławomierz Kazimierz Janiszewski od 1989 roku czynnie uczestniczył w życiu publicznym i gospodarczym Zgierza, udzielając się w wielu organizacjach pracujących na rzecz mieszkańców. Był jednym z orędowników i założycieli Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.

Mieszkańcy zawsze mogli liczyć na jego uwagę i wsparcie jak m.in. pomoc przy utworzeniu Liceum Samorządowego TPZ w Zgierzu i Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” oraz pomoc przy budowie Hospicjum im. Jana Pawła II. Od prawie pięćdziesięciu lat prowadził kancelarię adwokacką na terenie Zgierza.

W uznaniu jego działalności został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZSP, Zasłużony dla Ruchu Spółdzielczego.

Uchwałą Nr XII/142/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2019 r. został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Zgierza”