Podpisanie porozumienia w siedzibie ŁIPH

16 grudnia 2021 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji, a Kancelarią Lubasz i Wspólnicy!

Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej na Placu Wolności 5

Celem porozumienia jest współdziałanie w zakresie realizacji postępowań mediacyjnych m.in. z zakresu sporów gospodarczych, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego lub egzekucyjnego, jak i w sprawach już zawisłych przed sądem oraz wspólna promocja idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w zakresie budowania modelu polubownego rozwiązywania sporów oraz tworzenia partnerskich relacji zawodowych i handlowych to najważniejsze wspólne filary działalności porozumienia.

 Porozumienie podpisała Dyrektor WCAM Monika Pujan, Wspólnik zarządzający dr Dominik Lubasz oraz Prezes ŁIPH Kazimierz Karol Pruski razem z Dyrektor ŁIPH Magdaleną Szewczyk

http://www.cam-lodz.pl/aktualnosci/16-12-2021-podpisanie-porozumienia-z-kancelaria-lubaszwspolnicy/