Ponad 58 milionów złotych na pomoc przedsiębiorcom z województwa łódzkiego

Rozpoczęło się przyjmowanie przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wniosków na pożyczkę płynnościową – ponad 58 milionów złotych na pomoc przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

W reakcji na wniosek  ŁIPH i pozostałych organizacji przedsiębiorców skierowany do Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został stworzony Projekt wsparcia Przedsiębiorców z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, który został uruchomiony w dniu 12 maja 2020 roku poprzez podpisanie przez zarząd Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ŁARR) umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie pożyczek płynnościowych dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Łączna kwota udzielonych pożyczek wyniesie 58 823 000 zł, z czego 8 823 000 zł to wkład własny Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

W ramach pożyczki finansowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej m.in. na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS, Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, na zobowiązania publiczno-prawne, na spłatę zobowiązań handlowych, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, na zakup towarów i półproduktów.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,1% lub 0,99% w skali roku,w zależności od okresu spłaty i wysokości pożyczki. Przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę maksymalnie do 1 mln zł i z okresem spłaty do 72 miesięcy. Pożyczka jest udzielana bez prowizji, bez marży, bez WIBOR oraz nie są pobierane opłaty za przyjmowanie wniosków i ich rozpatrzenie.

Więcej informacji i wniosek na stronie: www.larr.pl