1.10.2020 – TARCZA 5.0 (Najważniejsze informacje)

W związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą z dnia 17 września 2020 r. wynikającą z potrzeby wprowadzania kolejnych aktualizacji dotyczących walki ze skutkami COVID-19, ŁIPH we współpracy z firmą członkowską Taxteam sp. z o.o. przygotował pakiet potrzebnych informacji dotyczących TARCZY 5.0, potocznie nazywanej „Tarczą branżową”, ze względu na przedsiębiorców działających w określonych branżach (według kodu PKD).

W ramach Tarczy 5.0 do wykorzystania są następujące opcje:

 1. Świadczenia postojowe;
 2. Dodatkowe świadczenia postojowe;
 3. Zwolnienia z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień.

  Poniżej zbiór pomocnych informacji:
 1. Świadczenie postojowe:
  Prawo do świadczenia postojowego przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni (79.11.A) i przewodnicy turystyczni (79.90.A).
 2. Dodatkowe świadczenie postojowe:
  Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje podmiotom, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.
  Ponadto należy spełnić następujące warunki:
  Przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  Wcześniej skorzystano ze świadczenia postojowego.
 3. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020:
  Zwolnienie z opłacania składek ZUS  za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.       
  Dodatkowe Warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać z umorzenia to: 
  – być zgłoszonym jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.
  – uzyskać przychód z tej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  – deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne złożyć za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,
  – wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek złożyć nie później niż do 30 listopada br.
  – Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.

Wiadomość kierowana jest do wszystkich firm w celu weryfikacji, czy Tarcza 5.0 jest możliwa do zrealizowania.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z rządowym portalem Zielonej Linii – https://zielonalinia.gov.pl/kontakt-31913

Poniżej lista przydatnych odnośników:

 1. Lista Kodów PKD obowiązujących przy Tarczy 5.0 – KODY
 2. Świadczenie postojowe – https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-5_0-tarcza-branzowa-/3583326#1
 3. Dodatkowe świadczenie postojowe – https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-5_0-tarcza-branzowa-/3583326#2
 4. Zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień – https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-5_0-tarcza-branzowa-/3583326#3
 5. Webinarium „Urzędy bliżej Przedsiębiorców” organizowane przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową wraz z ZUS – spotkanie z ekspertami ZUS w sprawie Tarczy 5.0 – https://www.facebook.com/watch/?v=646660722908102
 6. FAQ z webinarium organizowanym przez ŁIPH i ZUS – Odpowiedzi ekspertów ZUS
 7. Finalna wersja ustawy o Tarczy 5.0 – USTAWA
 8. FAQ w sprawie całej Tarczy antykryzysowej – https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pytania-i-odpowiedzi