WAŻNE | Informacja o reorganizacji pracy biura ŁIPH

Szanowni Państwo,

w aktualnej sytuacji, w oparciu o art. 3 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do dnia 27 marca 2020 biuro ŁIPH większość usług będzie świadczyć w trybie zdalnym.

Nie dotyczy to usługi legalizacji dokumentów handlowych w obrocie międzynarodowym i wydawania świadectw pochodzenia towarów. Nowe zasady pracy działu legalizowania dokumentów:

1. Punkt czynny dla interesantów w godzinach 10.00 – 14.00.

2. Preferowany sposób dostarczenia i odbioru dokumentów – za pośrednictwem poczty kurierskiej.

3. Sposób płatności za usługi – przedpłata w formie przelewu: Santander Bank Polska 71 1090 1304 0000 0000 3005 1354 tytuł przedpłaty: Legalizacja … nazwa firmy….

Poniżej szczegółowe informacje związane z bieżącą działalnością naszych pozostałych usług:

  1. Usługa wydawania e-podpisu została zawieszona do odwołania. Można dokonywać konsultacji telefonicznie.
  2. W projektach Przepis na Rozwój, czyli tzw. bonach szkoleniowych, została wdrożona procedura zdalnego podpisywania umów. W pilnych przypadkach dokumenty można składać w biurze ŁIPH w godzinach 10.00 – 14.00, następnie należy poinformować o tym fakcie pracowników projektów, którzy są do Państwa dyspozycji w godz. 8.00 – 16.00: Karolina Bielak +48 517 621 202, Anna Żeberkiewicz +48 507 957 468, Daria Zawalska +48 515 352 170.
  3. W kwestii składania dokumentów do aktualnych projektów UE związanych z dofinansowaniem działalności gospodarczej  prosimy o bezpośredni kontakt z Markiem Raczyńskim.
  4. Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji działa w trybie pracy zdalnej, dokumenty do mediacji należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@cam-lodz.pl (szczegóły na stronie WCAM www.cam-lodz.pl)


Pozostali pracownicy biura ŁIPH są do Państwa dyspozycji pod nr komórkowym: +48 797 991 360 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nasze działania na rzecz firm członkowskich są oczywiście prowadzone bez zmian.