Wznowienie działania punktu podpisu elektronicznego

Na wniosek Dyrektora i za zgodą Prezesa ŁIPH, punkt podpisu elektronicznego wraca do pracy w pełnym wymiarze świadczonych usług począwszy od dnia 20.04.2020r. w godzinach 9.00-15.00.

Usługa będzie realizowana wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie i/lub mailowo z przedstawicielem ŁIPH na konkretny dzień i godzinę.

Wprowadzamy następujące warunki świadczonej usługi:
– W związku z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa sanitarnego podczas jednej wizyty obsługujemy w biurze wyłącznie jednego Klienta.
– Klienci podczas wizyty zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej na twarzy zakrywającej usta oraz nos, oraz do noszenia na rękach rękawiczek ochronnych.
– Klienci bez maseczek i/lub rękawic ochronnych nie będą obsługiwani!

Punkt podpisu elektronicznego został wyposażony w specjalne przegrody ochronne, a na miejscu do dyspozycji Klientów jest również żel dezynfekujący.

Więcej informacji: https://www.izba.lodz.pl/Podpis_elektroniczny/33/