Zmiany w zasadach funkcjonowania biura ŁIPH od 1.06.2020

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na aktualnie wprowadzane oraz zapowiadane dalsze „odmrażanie” gospodarki przez rząd, Zarząd Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej podjął decyzję o częściowym powrocie pracowników biura izby do pracy stacjonarnej od dnia 1.06.2020 r. Częściowy powrót do pracy stacjonarnej będzie polegać na rotacyjnym, określonym w wymiarze godzinowym dyżurowaniu pracowników na swoich stanowiskach pracy w biurze ŁIPH.

W biurze nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z:

– używaniem przez pracowników środków ochrony osobistej: maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, płynów dezynfekujących i zachowywania zasad społecznego dystansu;

– dostępnością środków ochrony osobistej dla petentów w postaci płynów dezynfekujących;

– obowiązkiem przyjmowania wyłącznie petentów wyposażonych w środki ochrony osobistej, jak maseczki lub przyłbice ochronne, jednorazowe rękawiczki ochronne; osoby bez wskazanych środków nie będą obsługiwane!

– umawianiem wizyt petentów wyłącznie na konkretną godzinę między 10.00 a 14.00. Godzinę wizyty należy ustalić wcześniej z biurem drogą telefoniczną lub mailową. Na miejscu obowiązują zasady społecznego dystansu.


Powyższym zasadom podlega także praca stacjonarna doradców projektu Przepis na Rozwój oraz sekretariatu Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, przy czym pracownik WCAM będzie do Państwa dyspozycji od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 15.00. Oczywiście po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Praca punktu legalizacji dokumentów handlowych i wydawania świadectw pochodzenia towarów oraz punktu wydawania e-podpisu świadczona jest nadal wg. już wypracowanych i określonych standardów bezpieczeństwa.