Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

__

⇒ ZAKOŃCZENIE NABORÓW DO PROJEKTU⇐

_____

AKTUALNOŚCI:
(05.05.2022) – wyniki ocen biznesplanów w podziale na listę osób z dofinansowaniem i listę rezerwową – IV edycja

Wyniki mają charakter ostateczny!

(11.04.2022) – edycja IV – zmiana terminu złożenia biznesplanu: 19 kwietnia 2022 (wtorek) – godziny 10:00 – 14:30.

Siedziba ŁIPH, pl. Wolności 5 lok. 2 w Łodzi. Prosimy nie zszywać, nie bindować, itp. biznesplanów. Prosimy wydrukowany biznesplan podpisać i włożyć w zwykłą koszulkę.

(14.03.2022) – harmonogram szkoleń, terminów w ramach IV edycji projektu
(14.03.2022) – zamkniecie całości procesu rekrutacji do IV edycji projektu
(14.03.2022) Listy rankingowe po etapie rekrutacji do IV edycji:

lista mieszkańców Łodzi

lista mieszkańców powiatów

(09.03.2022) wstępne wyniki rekrutacji do IV edycji projektu

-lista mieszkańców powiatów sąsiadujących z Łodzią

lista mieszkańców miasta Łódź

opis procedury odwoławczej dla IV edycji zgodnie z pkt.VIII regulaminu rekrutacji

(16.02.2022) – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym – etap drugi rekrutacji do IV edycji projektu.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM

(16.02.2022) – wyniki pierwszego etapu rekrutacji do IV edycji – oceny zgłoszeń

 lista z ocenami zgłoszeń mieszkańcy Łodzi

 lista z ocenami zgłoszeń mieszkańcy powiatów sąsiadujących z Łodzią

Harmonogram proponowanych spotkań z doradcą zawodowym (drugi etap naboru) będzie wysyłany mailowo przez nas do każdej kandydatki i do każdego kandydata na podane w zgłoszeniach adresy mailowe.
(10.02.2022) – Ostateczne wyniki ocen biznesplanów – edycja III
(01.02.2022) – IV edycja: zgodnie z pkt. I ppkt. 6 rozpatrzeniu podlegają zgłoszenia od nr ewidencyjnego 1 do 10 złożonych przez mieszkańców Łodzi (pozostałe od nr ewidencyjnego 11 do 22 pozostają na liście nie podlegających rozpatrzeniu).
Zgłoszenia od mieszkańców powiatów sąsiadujących z Łodzią będą rozpatrzone od nr ewidencyjnego 1 do 25 (wszystkie).  Zakończenie procedury ocen planowane jest do końca lutego 2022. Zespół projektu będzie informował o wynikach ocen.

 

•(24.01.2022) – Zgłoszenia do IV edycji nie są przyjmowane drogą mailową. Dokumenty prosimy składać osobiście do siedziby Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Plac Wolności 5, 91-415 Łódź lub korespondencyjnie
(kurier,poczta) pod ten sam adres.
•(13.01.2022)  – III edycja informacja o składaniu biznesplanów:
W dniu 21 stycznia 2022 roku przypada termin na złożenie biznesplanów w ramach III edycji.
Biznesplany składane są w siedzibie ŁIPH, pl. Wolności 5 w Łodzi – w godzinach od 9 30 do 15 00.
•(10.01.2022) Ogłoszenie o naborze do IV (ostatniej) edycji projektu.

Dnia 25 stycznia 2022 roku w godzinach od 09:00 do 14:00 w siedzibie ŁIPH, pl. Wolności 5 piętro I przyjmowane są zgłoszenia do IV edycji projektu mieszkańców Łodzi.

W dni 26 i 27 stycznia 2022 roku w godzinach od 09:00 do 14:00 w siedzibie ŁIPH, pl. Wolności 5 piętro I przyjmowane są zgłoszenia do IV edycji projektu mieszkańców powiatów sąsiadujących z Łodzią (łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński).

Dokumenty składane na etapie naboru to: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie RODO (oba znajdują się poniżej oznaczone jako dokumenty zgłoszeniowe).

Zgłoszenia można przesłać kurierem-decyduje data i godzina wpływu do realizatora. Obowiązują dwie różne daty wpływu dla wyżej wymienionych grup mieszkańców.

(08.12.2021) – aktualizacja harmonogramu szkolenia grupowego dla III edycji projektu PSF 2
(29.11.2021) – aktualizacja harmonogramu szkoleń PSF 2 – EDYCJA III
Dzień pierwszy 01.12.2021 został przeniesiony na 06.12.2021 roku
(16.11.2021) – szkolenie indywidualne z przygotowania biznesplanu realizowane będzie w okresie 13.12.-16.12.2021 roku, w siedzibie ŁIPH, Plac Wolności 5 w Łodzi – zmiana terminu szkolenia indywidualnego
(16.11.2021) – harmonogram szkolenia grupowego dla III edycji projektu
(15.11.2021) – W związku z brakiem wpłynięcia odwołania w trybie określonym w paragrafie VIII Regulaminu Rekrutacji i warunkach organizacyjnych zamieszczonych na stronie, rekrutacja do III edycji projektu została zamknięta.
(08.11.2021) wstępne wyniki rekrutacji do III edycji projektu
lista mieszkańców powiatów sąsiadujących z Łodzią
lista mieszkańców miasta Łodzi
opis procedury odwoławczej dla III edycji zgodnie z pkt.VIII regulaminu rekrutacji
(12.10.2021) – wyniki oceny zgłoszeń do III edycji projektu:

lista zgłoszeń mieszkańców powiatów (ŁOM bez Łodzi)

-lista zgłoszeń mieszkańców Łodzi

(27.09.2021) – Lista rankingowa po ocenie biznesplanów – edycja II.

Wyniki ocen biznesplanów – EDYCJA II

(20.09.2021) – uszeregowanie zgłoszeń w ramach III edycji naboru (podlegających rozpatrzeniu i niepodlegających zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji pkt. I ppkt. 6).

uszeregowanie

•(10.09.2021)- formalna aktualizacja Regulaminu Przyznawania Środków- obowiązuje od III edycji
Regulamin przyznawania środków
•(06.09.2021) Nabór do III edycji odbywa się stacjonarnie (osobiście)-nie za pomocą maila:
Dnia 15 września 2021 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie ŁIPH, pl. Wolności 5 piętro I przyjmowane są zgłoszenia do III edycji projektu mieszkańców Łodzi.
W dni 16 i 17 września 2021 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie ŁIPH, pl. Wolności 5 piętro I przyjmowane są zgłoszenia do III edycji projektu mieszkańców powiatów sąsiadujących z Łodzią (łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński).
Zgłoszenia można przesłać kurierem-decyduje data i godzina wpływu do realizatora. Obowiązują dwie różne daty wpływu dla wyżej wymienionych grup mieszkańców.

 

(24.08.2021)-Składanie biznesplanów dla II edycji jest w okresie od 27 sierpnia 2021 roku do 3 września 2021 roku.
Miejsce składania: siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, pl. Wolności 5 lok. 2.
Godziny: od 10:00 do 14:30.
(14.07.2021) – W związku z brakiem wpłynięcia odwołania w trybie określonym w paragrafie VIII Regulaminu Rekrutacji i warunkach organizacyjnych zamieszczonych na stronie, rekrutacja do II edycji projektu została zamknięta.

• (12.07.2021) – Planowany harmonogram szkoleń – edycja II:
-> Harmonogram szkoleń

• (12.07.2021) – Listy po etapie rekrutacji – edycja II:
-> Wstępna lista z wynikami rekrutacji do II edycji – mieszkańcy powiatów
-> Wstępna lista z wynikami rekrutacji do II edycji – mieszkańcy Łodzi
-> Procedura odwoławcza

• (12.07.2021) – Wyniki ocen biznesplanów:
-> LISTA RANKINGOWA I REZERWOWA – EDYCJA I 

W związku z pkt. VI, ppkt. 5 oraz VII, ppkt. 1 Regulaminu Przyznawania Środków wyniki mają charakter ostateczny.


• (09.07.2021) – Zaktualizowane dokumenty obowiązujące od II edycji włącznie:

->ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN REKRUTACJI DO PSF2

-> REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

-> WZÓR UMOWY


• (29.06.2021) – LISTA po ocenie FR w ramach II edycji rekrutacji

Ważne – nie są to wyniki z tego procesu. Wyniki te będą opublikowane po zakończeniu rozmów z doradcą zawodowym i wystawieniu z tego etapu ocen. Kolejność na liście może zatem ulec zmianie.


• (29.06.2021) – Proces oceny biznesplanów dla I edycji został zakończony – obecnie trwają czynności kontrolne wyników – po ich akceptacji zostanie opublikowana lista rankingowa.

• (07.06.2021) – Lista osób niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – edycja II.

-> LISTA


• (02.06.2021) – Procedura składania biznesplanów – edycja I

Biznesplany prosimy składać osobiście w  siedzibie ŁIPH w dniu 07.06.2021 r., w godzinach od 10:30 do 15:00:

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Plac Wolności 5
91-415 Łódź
(piętro I,  lok. 2 – budynek na rogu placu Wolności i Legionów)


• (20.05.2021) Uszeregowanie zgłoszeń w ramach II edycji naboru – TUTAJ

• (19.05.2021) Harmonogram szkolenia ABC przedsiębiorczości – EDYCJA I.

• (18.05.2021) Zamknięcie II edycji naboru!

(20.05.2021) Ostateczne listy po naborze do I edycji:

– lista – mieszkańcy Łodzi

– lista – mieszkańcy powiatów


(10.05.2021) Wstępne wyniki rekrutacji – Edycja I
Lista mieszkańców Łodzi
Lista mieszkańców ościennych powiatów
Procedura odwoławcza

Nabór do II edycji -> 18 maja, 10:00 – 15:00. NABÓR JEDNIODNIOWY!

⇒ Istotne informacje, odnośnie rekrutacji do II edycji – TUTAJ

Ważne: Dokumenty, które należy przesłać to: skan do PDF wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego oraz skan do PDF podpisanego oświadczenia (klauzula RODO). Oba dokumenty można przesłać w jednym pliku PDF.


Zamknięcie I edycji naboru!

Zakończono I edycję naboru.  PSF-2-KANDYDACI ⇐


• Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w ramach I edycji:

ZESTAWIENIE-LODZ
ZESTAWIENIE-POWIATY

AKTUALIZACJA

• (20.05.2021) Planowany harmonogram działań dla osób z I edycji rekrutacji TUTAJ

_____

⇓ Wszystkie informacje o projekcie, wraz z dokumentami, poniżej  ⇓

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: 
m.raczynski@izba.lodz.pl

 

Wartość projektu: 3 143 614,24 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 049 305,81 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową w partnerstwie z HRP Group sp. z o. o., miastem Pabianice oraz gminą Aleksandrów Łódzki.

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.05.2023 r.

Cel główny projektu: zwiększenie do maja 2023 r. liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) o 48 firm działających na obszarze ŁOM, utworzonych przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do osób, które:

 1. Zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tj. powiat miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.
  WAŻNE: 75% (45 osób) z grupy 60 osób (maksymalna liczba beneficjentów projektu) to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego.
 2. Pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo).
 3. Mają wiek 30 lat i powyżej.

-> Powyższe warunki należy spełnić łącznie! <-

Projekt adresowany jest również do osób, które dodatkowo spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków (warunki dodatkowe):

 1. mają 50 lat i więcej
 2. są osobami długotrwale bezrobotnymi
 3. są kobietami
 4. są osobami z niepełnosprawnością
 5. są osobami o niskich kwalifikacjach -> Wyjaśnienia pojęć dotyczących warunków udziału – TUTAJ

___

Wykaz adresów obszaru rewitalizowanego w obrębie miasta Łodzi – weryfikacja jednego z kryteriów punktowych -> lista adresów

___

Projekt podzielony jest na 4 etapy rekrutacji. Terminy rekrutacji nie oznaczają terminów przyjmowania zgłoszeń:

 1. marzec 2021 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów
 2. maj – czerwiec 2021 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów
 3. wrzesień – październik  2021- przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów
 4. styczeń/luty 2022 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

___

W ramach projektu oferujemy:

 1. Jednorazową dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej: 23 050,00 zł;
 2. Wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł wypłacane co miesiąc przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy;
 3. Szkolenie i konsultacje związane z prowadzeniem firmy i przygotowaniem biznesplanu;

___

Terminy naborów będą systematycznie publikowane na aktualnej stronie projektu Prowadzę swoją firmę 2, tj. izba.lodz.pl (podstrona Projekty ŁIPH)

Prosimy pamiętać, że warunkiem potwierdzającym Państwa status na rynku pracy jest:

 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji powiatowych urzędów pracy;
  lub
 • Zaświadczenie z ZUS – w zakresie braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania.

PROSIMY PAMIĘTAĆ:

⇓ ⇓ ⇓

Status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej lub niezarejestrowanej w PUP) wyklucza się ze statusem osoby biernej zawodowo.
W związku z tym nie można być jednocześnie osobą bezrobotną i bierną zawodowo.

___ ___ ___

Ważne -> Dla osób będących na odpłatnym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim:

Jeżeli dana osoba przebywa na odpłatnym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i pobiera świadczenie z tego tytułu, należy zaliczyć ją do osób pracujących (zgodnie z definicją), pomimo faktu, że jej stosunek pracy został rozwiązany.

Do momentu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego ta osoba powinna zostać zaliczona do osób pracujących. W sytuacji, gdy osoba zrezygnuje z pozostałej części urlopu np. na rzecz ojca dziecka i będzie gotowa do podjęcia pracy oraz jej aktywnie poszukiwała, będzie można ją zaliczyć do kategorii osób bezrobotnych i zakwalifikować do udziału w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że fakt pobierania świadczenia jest istotny, również ze względu na weryfikację danych uczestników projektu w ZUS.

___ ___ ___

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Klauzula RODO
__

DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA SIĘ:
1. Zaktualizowany regulamin rekrutacji
2. Obszar rewitalizowany – lista adresów – do weryfikacji jednego z kryteriów premiujących
⇒ 3. Wzór Biznesplanu
⇒ 4. Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
⇒ 5. Karta oceny Biznesplanu
⇒ 6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia 

__

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE SKŁADANIEM ZABEZPIECZENIA UMOWY DOTYCZĄCEJ DOTACJI WSPARCIA POMOSTOWEGO:
⇒ 1. Weksel – Krok po kroku
2. Weksel
⇒ 3. Deklaracja wekslowa
⇒ 4. Poręczenie wekslowe
=> 5. oświadczenie dot. niepozostawania w związku małżeńskim

__

Poniższe informacje dotyczą zakończonego już naboru marcowego do I edycji

Ze względów sanitarno–epidemiologicznych wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z klauzulą RODO należy przesłać:

 • drogą mailową w formie podpisanego i kompletnego skanu na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl
  lub
 • drogą pocztową na adres: Łódzka Izba Przemysłowo–Handlowa, pl. Wolności 5, 91-415  Łódź (z dopiskiem na kopercie PSF 2)

w terminie od 15.03.2021 do 19.03.2021 roku, do godziny 15.00 – decyduje data wpływu dokumentów do realizatora projektu (ŁIPH).

__

WAŻNE INFORMACJE:

 • W przypadku wysyłki mailowej należy formularz zgłoszeniowy przesłać w jednym pliku PDF, a w drugim pliku PDF klauzulę RODO – oba dokumenty muszą być podpisane;
 • Maile z dokumentami zgłoszeniowymi będą przyjmowane każdego dnia w w/w okresie naboru w godzinach od 11:00 do 15:00 – maile, które wypłyną „przed” lub „po” wskazanym przedziale godzinowym nie zostaną rozpatrzone;
 • Zdjęcia dokumentów nie będą podlegały rozpatrzeniu.;
 • Dokumenty, które wpłyną przed i po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Serdecznie prosimy o wpisywanie numerów NIP w formularzu zgłoszeniowym – formularz bez NIP posiada uchybienie formalne.

__

Realizator projektu podejmie decyzję o wstrzymaniu naboru po zebraniu max. 25 zgłoszeń do mieszkańców powiatów sąsiadujących z Łodzią i/lub 10 zgłoszeń od mieszkańców Łodzi – w ramach każdej z edycji, o czym poinformuje z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej projektu.
__

DODATKOWE WZORY DOKUMENTÓW:

1. Wniosek do ZUS – wydanie zaświadczenia dla wnioskodawcy
2. Wzór zaświadczenia przedłożonego przez ZUS
WAŻNE!

Mając na uwadze nowe wytyczne unijne w zakresie potwierdzania kwalifikowalności poprzez:

 • uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo;
 • zaświadczeń z PUP o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną,

Zespół Projektu informuje:

–> ważność takich oświadczeń wynosi 30 dni od daty wydania. Co do zasady tego typu oświadczenia powinny być zbierane na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, niemniej formalnie uczestnikiem projektu kandydat staje się w momencie udzielenia pierwszej formy wsparcia tj. na przykład w pierwszy dzień szkolenia. W związku z tym od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych do pierwszego dnia pierwszej formy wsparcia upływa więcej niż 30 dni. Na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych takie oświadczenie traciłoby swoją ważność, co generowałoby konieczność powtórnego uzyskania zaświadczenia.

Mając na uwadze powyższe zespół projektu będzie informował o terminie kiedy takie zaświadczenie należy przedłożyć w projekcie, tak, aby składane zaświadczenia nie traciły ważności w dniu pierwszej formy wsparcia.

Zaświadczenia z PUP lub ZUS – potwierdzające status na rynku pracy kandydata (fakt bycia osobą bezrobotną zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w PUP lub bierną zawodowo) – składane będą przez osoby zaproszone do drugiego etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym. Informacja taka pojawi się z odpowiednim wyprzedzeniem.

__

Pytania odnośnie projektu należy kierować na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl.