Znajdź nas na:

Wydarzenia

Home Wydarzenia
ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Blue-Separator-Line-Image

ŁIPH jest partnerem w projekcie CSV@VET Tworzenie Wspólnej wartości (z ang. Creating Shared Value – CSV), który  jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w partnerstwie międzynarodowym.

Data trwania projektu 01.12.2022  – 30.11.2024

 

CSV@VET

Projekt Create Shared Value opiera się na zasadzie, że kreatywności można się nauczyć na nowo, co byłoby szczególnie przydatne dla osób zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe, dla pracowników oświaty i osób uczących się, ponieważ wszyscy oni muszą być kreatywni w swoich metodach nauczania, organizowania i prowadzenia szkoleń.

Tematyka projektu jest związana z prawami człowieka, środowiskiem naturalnym, jak również ze świadomością społeczną. W dzisiejszych czasach działalność biznesowa i przemysłowa wpływa na styl życia społeczeństwa zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

Głównym zadaniem projektu jest  wsparcie instytucji sektora szkoleń zawodowych VET poprzez dostarczenie praktycznych materiałów i narzędzi, aby mogły one zintegrować swoje interesy biznesowe ze społecznością, w której działają, tak aby działania ich biznesu i przemysłu miały wpływ na życie obywateli, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

W opublikowanej przez Komisję Europejską w 2001 roku Zielonej Księdze o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu czytamy: “Firmy muszą dobrowolnie włączać społeczne i środowiskowe troski/interesy do swojej działalności w ramach obszarów biznesowych i interakcji z udziałowcami”. Wyraźnie zaznaczono, że zjawiska społeczne są splecione ze środowiskiem, obszary biznesowe i interesariusze nie mogą być rozpatrywane oddzielnie. W związku z tym od tych, którzy prowadzą biznes, oczekuje się, że przyjmą rozsądną odpowiedzialność nie tylko wobec biznesu, ale także wobec społeczeństwa. Oznacza to, że przedsiębiorstwa dążą do uzyskania zwrotu z inwestycji dla swoich właścicieli i udziałowców poprzez tworzenie wartości dla innych interesariuszy i społeczeństwa. Sektor kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) ma szczególne znaczenie dla biznesu  – powinien więc promować podejścia ekologiczne, integracyjne i partycypacyjne. W ramach projektu stworzone zostaną narzędzia służące udoskonaleniu starych lub tworzeniu nowych produktów, szkoleń i usług, które z jednej strony przyniosą korzyści komercyjne dla firm, a z drugiej pomogą w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Pakiet szkoleniowy dla sektora VET będzie naszym głównym rezultatem, gdzie umiejętności, narzędzia i działania CSV będą analizowane i strukturyzowane w ramach szkolenia.

Główne cele w CSV@VET to:

  • O1- Promowanie metodologii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)  w celu przyczynienia się do poprawy sektora VET poprzez technologię,
  • O2- Zapewnienie aktywnego uczestnictwa osób z mniejszymi szansami w szkoleniu zawodowym,
  • O3- Zwiększenie możliwości zatrudnienia w obszarach biznesowych i promowanie nowych ról poprzez CSV@VET,
  • O4- Zwiększenie świadomości odpowiedzialności społecznej instytucji edukacyjnych, zwłaszcza szkolnictwa zawodowego,
  • O5- Wprowadzenie do środowiska szkoleń zawodowych podejścia przyjaznego dla środowiska, bardziej integracyjnego i partycypacyjnego
  • O6- Wzajemne korzyści dla właścicieli firm i społeczeństwa

Produkty projektu to Przewodnik, program działań szkoleniowych oraz aplikacja na telefon.

Projekt trwa 24 mcy i jest realizowany od 01.12.2022.

Strona internetowa projektu: https://csv4vet.eu/wp/

Koordynator projektu: Daria Zawalska d.zawalska@izba.lodz.pl