Znajdź nas na:

Ecomody

Home ECOMODA
ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Blue-Separator-Line-Image

Trzecim z nowych projektów realizowanych przez ŁIPH jest projekt ECOMODA współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Erasmus Plus.

Projekt jest skierowany do pracowników i właścicieli firm z sektora tekstylnego i odzieżowego.

ECOMODA

ECOMODA to projekt branżowy skierowany do przemysłu odzieżowego i tekstylnego, którego celem jest promowanie i przyjmowanie przez firmy z tego sektora praktyk przyjaznych środowisku i respektujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Celem projektu jest także chęć aktywnego zaangażowania  pracowników w doskonalenie procesów zachodzących w ich firmach, jak również w łańcuchu dostaw.

Potrzeba uruchomienia projektu wynika ze znaczenia  sektorów pod względem ich wpływu ekonomicznego z jednej strony, a z drugiej – z faktu, że sektor ten stanowi jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń.

 

Rezultaty projektu będą stymulować zarówno etyczny rozwój w sektorze tekstylnym/odzieżowym, jak i jakość jego produktów, a w efekcie końcowym będą prowadzić do podniesienia konkurencyjności firm.

Rezultatami projektu będą:

– Kurs on-line dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, menedżerów, projektantów i producentów tekstyliów na temat przejścia do zrównoważonego i etycznego przedsiębiorstwa

– Kurs typu blended learning na temat zrównoważonego rozwoju i etyki dla pracowników przemysłu odzieżowego i tekstylnego.

– Platforma internetowa, zawierająca: szereg interaktywnych narzędzi pracowników i pracodawców, dzięki któremu mogą oni formułować swoje pomysły dotyczące zrównoważonego rozwoju, czy sprawdzić  na ile ich przedsiębiorstwo jest zrównoważone. Platforma zawierać będzie także podstronę z historiami sukcesów i dobrych praktyk, zawierającą opisy zmian, jakie wprowadziły inne firmy.

Po wdrożeniu projektu właściciele MŚP z sektora odzieżowego, kierownicy i dyrektorzy, projektanci i producenci tekstyliów, a także pracownicy firm działających w sektorze tekstylnym i odzieżowym będą w stanie zidentyfikować środowiskowy i społeczny wpływ swojej firmy oraz wdrożyć strategię jej zrównoważonego i etycznego rozwoju.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus Plus Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego od 01.04.2022.

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem projektu jest Łódzka Izba Przemysłowo – handlowa. Partnerami są  IDEC z Grecji, Consorzio Bimbo Italia  z Włoch, KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS  – Litwa, Lithuanian apparel and textile industry association   – Litwa, KISMC  – Bułgaria

Dzięki projektowi wszystkie zaangażowane strony będą mogły  zidentyfikować wpływ branży na środowisko i społeczeństwo oraz wdrożyć strategie zrównoważonego i etycznego rozwoju swojego przedsiębiorstwa.