30.04.2021 – KONKURS: INNOWACJE W MŚP

– Materiał powstał we współpracy z FUNDS FOR FUTURE

Trwa nabór do konkursu Innowacje w MŚP, prowadzonego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Od 1 marca do 30 kwietnia 2021 można składać wnioski na:

  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w województwie łódzkim lub może być stosowane nie dłużej niż 3 lata. Dodatkowo, co ważne, projekty powinny być realizowane na terenie województwa łódzkiego.

Poziom dofinansowania:

  • dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną: 55% dla mikro i małych firm oraz 45% dla średnich firm;
  • dla wydatków na przygotowanie projektu (np. uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności) pomoc de minimis 85%.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.

Przewidziano aż 12 kryteriów punktowych, łącznie na 48 punktów.

Alokacja: 7 000 000 zł.

Więcej informacji o konkursie – Strona COP

Pełna dokumentacja konkursowa – TUTAJ