ERASMUS + INCREMENTA

Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa jest partnerem w ramach projektu ERASMUS + INCREMENTA.

Projekt jest skierowany do MŚP, kadry zarządzającej oraz  trenerów biznesu, centrów szkolenia zawodowego, a także kadry akademickiej związanej z tematyką biznesu, innowacji i przedsiębiorczości.

Głównym celem projektu jest stworzenie materiałów szkoleniowych dla MŚP dotyczących systemu zarządzania innowacjami, w szczególności zarządzaniem współpracą i zarządzaniem innowacjami. Materiały te oparte będą na Standardzie CEN/TS 16555, który co prawda został wydany w 2013 roku, ale pozostaje nadal nieznany dla większości firm z sektora MŚP.

INCREMENTA oferuje Podręcznik  w zakresie Systemu Zarządzania Innowacjami zawierający części dotyczące Zarządzania Kreatywnością i Zarządzania Współpracą. Prezentuje  kluczowe elementy systemu, poparte przykładami dobrych praktyk i studium przypadku. Podręcznik zawiera także formularz oceny poziomu zarządzania kreatywnością i współpracą w MŚP w celu ułatwienia przyswojenia zawartości podręcznika. Podręcznik jest dostępny między innymi w języku polskim.

Ponadto, dostępny będzie program treningowy, którego celem jest wsparcie procesu szkolenia kadry MŚP mającej styczność z działaniami innowacyjnymi oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem kreatywnością i współpracą.

Powyższe materiały dostępne na platformie projektu INCREMENTA, gdzie użytkownicy będą mogli przećwiczyć teoretyczne założenia zawarte w Podręczniku oraz przejść szkolenie, rozwiązując studium przypadku przy użyciu swoich umiejętnosci w zakresie kreatywności i współpracy. Platforma zapewnia kreatywne narzędzia poszerzające  zasoby wiedzy w MŚP, takie jak:

  • Gra planszowa  dotycząca Współpracy
  • Drzewo decyzyjne „Myślenie innowacyjne“
  • Mini gry dotyczące Zarządzania innowacjami

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać od koordynatora projektu: Daria Zawalska d.zawalska@izba.lodz.pl a także na stronie projektu www.creativityandcollaboration.com