Znajdź nas na:

Przepis na Rozwój - kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

Home PRZEPIS NA ROZWÓJ – KOMPETENCJE SEKTORA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ
ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Blue-Separator-Line-Image

Prezentujemy drugi projekt, w którym niebawem odbędzie się pierwszy nabór.

PRZEPIS NA ROZWÓJ - KOMPETENCJE SEKTORA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ

WAŻNA INFORMACJA!

OD 10 MAJA 2022 RUSZA NABÓR DO PROJEKTU!

Więcej informacji

Projekt będzie realizowany przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z HRP Group Sp. z o.o. oraz Regionalnym Związkiem Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej.

Wsparciem w ramach projektu objęte będzie 320 pracowników ze 160 mikro, małych i średnich Przedsiębiorców, przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi (w tym właścicieli przedsiębiorstw, osób zajmujących stanowiska kierownicze lub osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej).

Zrealizowanych zostanie min. 960 usług w zalecanej tematyce szkoleń:

1. Organizacja pracy własnej i podległych sobie pracowników

2. Pozyskiwanie badań naukowych i ich efektywnego wykorzystywania w praktyce zarządczej

3. Kompetencje cyfrowe w zakresie wdrażania i stosowania technologii informatycznych w placówce medycznej.

4. Znajomości, rozumienia i właściwego stosowania przepisów prawnych w ochronie zdrowia

5. Radzenia sobie ze stresem i stresogennymi warunkami działania oraz właściwego rozpoznawania stresu wśród pracowników

6. Zarządzanie kryzysowe.

7.Forma podnoszenia kwalifikacji: szkolenia i kursy, konferencje i seminaria, studia podyplomowe.

Dofinansowujemy usługi dla przedsiębiorców dostępne w Bazie Usług Rozwojowych dla personelu medycznego i personelu wspierającego personel medyczny (PKD: Q 86 Opieka zdrowotna, z wyłączeniem placówek wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki lub Q 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych), których zakres wynika z Analizy Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis i bazowo wynosi do 80% wartości netto usługi rozwojowej, jednak dla usług szkoleniowych oferujemy możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń. Oznacza to, że wkład własny wymagany w projekcie może pokryć opłacone na rzecz pracownika wynagrodzenie i przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów nawet do 100% wartości szkolenia.

Maksymalna kwota wsparcia, czyli dofinansowanie wraz z wkładem własnym, przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu (sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru PESEL) wynosi 7837,50 zł czyli poziom dofinansowania na jedną osobę wynosi maks. 6 270,00 zł.

W projekcie obowiązuje maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny (75,00 zł – usługa szkoleniowa, 19,00 zł – studia podyplomowe).

Rekrutacja ma charakter otwarty i  prowadzona jest w ramach cyklicznych naborów uruchamianych na poszczególne wielkości MMŚP:

Mikro przedsiębiorstwo:

na 1 osobę – 7837,50 zł; wartość umowy – 7837,50 zł, wartość dofinansowania – 6270,00 zł; wartość wkładu w wynagrodzenie lub dopłata – 1567,50 zł

Małe przedsiębiorstwo:

na 3 osoby – wartość umowy – 23512,50 zł (7837,50 zł/os.), wartość dofinansowania – 18810,00 zł; wartość wkładu w wynagrodzenie lub dopłata – 4702,50 zł

Średnie przedsiębiorstwo:

6 osób – wartość umowy – 47025,00 zł (7837,50 zł/os.), wartość dofinansowania – 37620,00 zł; wartość wkładu w wynagrodzenie lub dopłata – 9405,00 zł

Przedsiębiorca podaje liczbę osób, które chce przeszkolić (jedna osoba może wziąć udział w kilku szkoleniach do limitów na PESEL).

Projekt realizowany będzie do 30.06.2023 r., z tym że wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy przez przedsiębiorcę.

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami z badań „Deficyty kompetencyjne wśród kadr zarządczych w placówkach medycznych z uwzględnieniem nowych zadań związanych z pandemią covid-19” prowadzonych w ramach sektorowej Rady ds. Kompetencji opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Więcej informacji znajdą Państwo:

Zapraszamy również do kontaktu z zespołem projektowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00

 

Doradca:
Aleksandra Wiaderkiewicz
a.wiaderkiewicz@izba.lodz.pl , tel. 797 770 690

Infolinia HRP:

tel: (42) 208 06 06
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00