Znajdź nas na:

Usługi

Home WCAM

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

Separator-Image-Blue

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi (w skrócie WCAM) powstało przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Misją Centrum jest szerzenie idei mediacji oraz innych metod polubownego sposobu rozwiązywania sporów. 

W ramach naszej działalności prowadzimy postępowania mediacyjne w sporach:

  • Administracyjnych
  • Cywilnych
  • Gospodarczych
  • Karnych
  • Pracowniczych
  • Rodzinnych
  • Rówieśniczych
  • Społecznych

Naszym priorytetem jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu oraz optymalizacji biznesu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.

W naszej instytucji stawiamy na efektywność oraz synergię wynikające ze współpracy mediatorów specjalizujących się w różnych obszarach, różnych specjalizacji. Łączymy wiedzę prawników z praktyką psychologów, socjologów, humanistów oraz inżynierów. Dzięki takiej płaszczyźnie współpracy nasi mediatorzy wzbogacają wzajemnie swój warsztat pracy, co warunkuje efektywność i wysoki poziom prowadzonych postępowań mediacyjnych, w każdej sprawie.

Z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi współpracują samorządy radców prawnych i adwokatów, a także sądy powszechne i prokuratury.

WCAM w Łodzi jest częścią ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji, której celem jest zapewnienie najwyższego poziomu profesjonalizmu prowadzonych postępowań mediacyjnych poprzez wypracowanie wspólnych standardów działania.