11.05.2021 – SZKOLENIE ŁIPH | KONTROLA TOWARÓW NA GRANICY

View Calendar

KONTROLA TOWARÓW NA GRANICY
CZY NASZE TOWARY SĄ KONTROLOWANE TYLKO Z POWODU CEŁ I PODATKÓW?

-> ZAPISY:

  1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 7.05.2021 do godz.15.00 na adres mailowy: a.pawlak@izba.lodz.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza, na adres mailowy Zamawiającego zostanie wysłana faktura lub, w przypadku braku miejsc, stosowna informacja zwrotna. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu należy wnieść na konto bankowe organizatora (Łódzkiej Izby  Przemysłowo-Handlowej) podane na fakturze  w terminie do 10.05.2021. W tytule przelewu należy podać numer faktury oraz nazwę szkolenia – Szkolenie – Kontrola towarów na granicy 11.05.2021