Akademia Menedżera 2 – Nabór wniosków do projektu

View Calendar
14/10/2020 - 16/10/2020 Cały dzień

Nabór wniosków do projektu Akademia Menedżera MŚP 2 -Makroregion 4

Celem głównym projektu jest:

  • Rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MMŚP z województwa: łódzkiego, śląskiego i opolskiego.
  • Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, do czerwca 2022 roku przez min. 90% z 750 objętych wsparciem uczestników.
  • Refundacja usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.Zapraszamy do zapoznania się pełnym pakietem informacji odnośnie regulaminów, kwot dofinansowania, umów oraz terminu naborów do programu w zakładce:
    PROJEKTY ŁIPH – AKADEMIA MENEDŻERA 2