Majowe nabory do AKADEMII MENEDŻERA 2

View Calendar

NABÓR DO PROJEKTU – 5, 6 i 7 MAJA

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii:
42 208 06 06
e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl

___

Projekt realizowany w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Terminy naborów: 5, 6 i 7 maja 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się szczegółowo z opisem naborów i złożenie wniosku w naborze dla:

  • danego województwa
    oraz
  • przedsiębiorstwa odpowiedniej wielkości.

>>>  OPIS NABORÓW – PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA I WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA  <<<

Kolejność czynności w celu wzięcia udziału w naborze:

  1. Zgłoszenie chęci udziału na formularzu PARP: FORMULARZ;
  2. Założenie konta przedsiębiorstwa w BUR przed terminem uruchomienia naboru;
  3. Aktywacja konta w AM 2 – po wypełnieniu kroków 1 i 2 na adres e-mail wskazany w formularzu zostanie wysłany link aktywacyjny do systemu
  4. Zalogowanie się w systemie Operatora AKADEMII MENEDŻERA 2
  5. Złożenie Wniosku o umowę w Systemie Operatora – https://akademiamenedzera2.pl/ – w terminie uruchomienia naboru