Pochodzenie towarów jako kluczowe narzędzie w obrocie międzynarodowym i krajowym

View Calendar
28/06/2022 10:00 - 14:00

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla eksporterów!

Obecnie kwestia właściwego ustalenia i dokumentowania pochodzenia towaru dotyczy nie tylko eksportu i importu towarów czyli prawa celnego ale jest istotne także w obrocie wewnątrzunijnym i ma duże znaczenie także w dostawach towarów w ramach handlu krajowego. Właściwe określenie skąd pochodzi towar ma bardzo istotne znaczenie zarówno dla przedsiębiorców i ponoszone przez nich koszty (opłaty publicznoprawne) ale także dla konsumentów.

Zagadnienie pochodzenia towarów wpływa bezpośrednio na wysokość płaconego cła i podatków z tytułu importu oraz jest przedmiotem niejednej kontroli ze strony organów celno-skarbowych.

Jak dobrze ustalać pochodzenie towarów, z czego korzystać, gdzie znaleźć podpowiedzi i źródła informacji oraz jak przygotować się do kontroli – o tym będzie mowa podczas spotkania.

Więcej informacji: biuro@izba.lodz.pl

Szkolenie jest platne.