Menu

ŁIPH promotorem potencjału gospodarczego regionu łódzkiego na rynkach Ukrainy

ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ,,ŁIPH promotorem potencjału gospodarczego regionu łódzkiego na rynkach Ukrainy” w ramach Osi priorytetowej II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Działanie II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Poddziałanie II.2.2: PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU

Celem projektu jest wzrost poziomu inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim oraz wzrost poziomu eksportu regionalnych przedsiębiorstw z sektora MŚP, przede wszystkim z branż należących do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, dzięki podjęciu współpracy i działań na rzecz zintegrowanego rozwoju gospodarczego, stworzeniu i upowszechnieniu spójnej oraz kompleksowej oferty inwestycyjnej oraz oferty promocji gospodarczej.

Wynikiem realizacji projektu będzie wypracowanie kompleksowej oferty gospodarczej regionu oraz spójnej polityki inwestycyjnej w celu wzmocnienia potencjału gospodarczego przedsiębiorstw z sektora MSP oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, zmierzających do budowania trwałej przewagi gospodarczej woj. łódzkiego.

Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tym działające w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (w tym nisz specjalizacyjnych) województwa łódzkiego.

 

Projekt realizowany od 01.10.2016 roku do 30.06.2018 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 290 534,32 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 246 954,17 PLN

LISTA FIRM ZAKWALIFIKOWANYCH NA MISJĘ W TRYBIE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:
- GoldenCom
- MB Consluting.
Na liście rezerwowej pozostaje firma CHS.

UWAGA - DO DNIA 16 LUTEGO 2018 MOŻNA SKŁADAĆ FORMULARZE W TRYBIE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ: 
> REGULAMIN
> > FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
> > > KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW


AKTUALIZACJA 01.02.2018 - LISTA FIRM ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W MISJI GOSPODARCZEJ - KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA:
AMII Sp. z o.o.
Bastex Sebastian Peryt
Brawo Robert Biegański, Katarzyna Biegańska Spółka Jawna
Budo-Serwis Sp. z o.o.
Dom Mody Skórska Sp. z o.o.   
Euroleki GK Sp. z o.o. S.K.          
Kapka Sp. z o.o.              
MIRAFO Marcin Rafalski Sp. j.  
Poli-farm Sp. z o.o.        
SUM-Poland Sp. z o.o. 
TERRA HEXEN Sp. z o.o.               
W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o.        
WITMAX TECHNOLOGIES Sebastian Witkowski

Informacje dotyczące realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych: „ŁIPH promotorem potencjału gospodarczego regionu łódzkiego na rynkach Ukrainy”.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Cel projektu: wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego.
Działania: misja gospodarcza na Ukrainę w dniach 20-23 marca 2018.

Dwudziestu przedstawicieli firm z woj. łódzkiego zaprezentuje swoje oferty celem wejścia na rynek ukraiński. W misji wziąć udział będą mogli wyłącznie przedsiębiorcy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - w tym maksymalnie 2 osoby reprezentujące 1 firmę. Priorytetowo traktowane będą przedsiębiorstwa działające w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (w tym nisz specjalizacyjnych):

  • nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo),
  • zaawansowane materiały budowlane,
  • branża medyczna, farmacja i kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa),
  • energetyka, w tym odnawialne źródła energii,
  • innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze,
  • informatyka i telekomunikacja.

W planie misji uwzględniono następujące wydarzenia:

  • spotkanie z administracją państwową i przedstawicielami ukraińskiego samorządu gospodarczego,
  • giełda kooperacyjna - spotkania B2B dla przedsiębiorców,
  • wizyty studyjne w najważniejszych przedsiębiorstwach oraz obiektach inwestycyjnych Ukrainy.

Ważne - przedsiębiorca musi samodzielnie zweryfikować, czy profil jego działalności - a także kod PKD wskazany w dokumencie rejestrowym (KRS, CEDIG) - znajduje się na liście kodów PKD wskazanych w Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych: http://www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2017/30-konkurs-01-02-02-IP-02-10-030_17/Wykaz_Regionalnych_Inteligentnych_Specjalizacji-01-02-02-IP-02-10-030_17.pdf

Następnie wskazać w formularzu zgłoszeniowym odpowiednią niszę i kod PKD.

Koszty udziału przedsiębiorcy w misji: koszty uczestnictwa 1 firmy (maks. 2 przedstawicieli) w misji pokrywane są przez ŁIPH z budżetu projektu i obejmują 85% kosztów. Dodatkowo przedsiębiorca pokrywa koszt wyżywienia w trakcie trwania misji. 

DOKUMENTY FORMALNE DO POBRANIA:
> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
> > REGULAMIN
> > > KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW

 

Więcej informacji:
Marta Walczak
Dyrektor Biura ŁIPH

42 208 93 23
m.walczak@izba.lodz.pl


 

Powrót

Telefon

(+48 42) 208 93 23
(+48) 797 991 360

Adres

ul. Gabriela Narutowicza 34,
90-135 Łódź, Poland
NIP: 725-00-40-613

E-mail

biuro@izba.lodz.pl